ทองกวาว 91

0.00/5 (0 reviews)
อาคาร 9 ชั้นคณะวิศวกรรมศาสตร์ ( Enginering - 9 floors Building )
Building
2
Floor
อาจารย์/เจ้าหน้าที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์
For
10 people
Capacity
Unlimited
Hours per booking
ไม่จำกัด/day/คณะวิศวกรรมศาสตร์
Bookings per day
Service days
8.00 น. - 17.00 น.
Service hours
ห้องประชุม
Type
จองล่วงหน้าได้ 365 วัน
Advanced booking
  • โต๊ะ
  • เก้าอี้
  • กระดานไวท์บอร์ด
  • ปากกาไวท์บอร์ด
  • สาย HDMI
  • โปรเจคเตอร์
  • จอโปรเจคเตอร์
  • ปลั๊กไฟ
  • แอร์
  • ที่จอดรถ
ว่าง (Available)
รอการอนุมัติ (Waiting for Approval)
อนุมัติเรียบร้อย (Approved)
เวลาปิดบริการ (Closed)
ไม่มีสิทธิ์จอง (No Booking Privileges)
หมดเวลาให้การจอง (Booking Time Expired)
ปิดให้บริการประจำวัน (Closed for the Day)
วันหยุด/ปิดให้บริการ (Holidays/Closed)

No reviews yet

Contact Information

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ Phone: 02-549-3391
อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 1 ห้องงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
Note: จันทร์-ศุกร์ เวลาทำการ 8.30-16.30