ราชาวดี 6

0.00/5 (0 reviews)
1.ตัดโฟมตัดสติกเกอร์ข้อความงานประชุม กรุณาแจ้งล่วงหน้า 1 อาทิตย์ 2.อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพิ่มเติมอื่นๆ ที่ห้องประชุมไม่มี กรุณานำมาเอง
อาคาร 9 ชั้นคณะวิศวกรรมศาสตร์ ( Enginering - 9 floors Building )
Building
9
Floor
อาจารย์/เจ้าหน้าที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์
For
40 people
Capacity
Unlimited
Hours per booking
ไม่จำกัด/day/คณะวิศวกรรมศาสตร์
Bookings per day
Service days
8.00 น. - 17.00 น.
Service hours
ห้องประชุม
Type
จองล่วงหน้าได้ 365 วัน
Advanced booking
 • ทีวี (TV)
 • โต๊ะ
 • เก้าอี้
 • ลำโพง
 • สาย HDMI
 • โปรเจคเตอร์
 • จอโปรเจคเตอร์
 • ไมโครโฟน
 • ปลั๊กไฟ
 • แอร์
 • ชุดสลับสัญาณ (Virtua set)
 • ระบบจอภาพ LED ขนาดใหญ่
  No data available
ว่าง (Available)
รอการอนุมัติ (Waiting for Approval)
อนุมัติเรียบร้อย (Approved)
เวลาปิดบริการ (Closed)
ไม่มีสิทธิ์จอง (No Booking Privileges)
หมดเวลาให้การจอง (Booking Time Expired)
ปิดให้บริการประจำวัน (Closed for the Day)
วันหยุด/ปิดให้บริการ (Holidays/Closed)

No reviews yet

Contact Information

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ Phone: 02-549-3391
อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 1 ห้องงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
Note: จันทร์-ศุกร์ เวลาทำการ 8.30-16.30