ห้องสมุด 80

5.00/5 (20 reviews)
ห้องสมุด มุมการเรียนรู้ ประชุม
อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture Building)
Building
2
Floor
ทุกคน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
For
10 people
Capacity
All day
Hours per booking
4 ครั้ง/day/คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ส่วนกลาง
Bookings per day
Service days
8.30 น. - 16.30 น.
Service hours
ห้อง Discussion
Type
จองล่วงหน้าได้ 7 วัน
Advanced booking
  • โต๊ะ
  • เก้าอี้
  • ลำโพง
  • สาย HDMI
  • ไมโครโฟน
  • Smart Display
  • ปลั๊กไฟ
  • แอร์
  • กล้องวีดิโอ
  • ที่จอดรถ
ว่าง (Available)
รอการอนุมัติ (Waiting for Approval)
อนุมัติเรียบร้อย (Approved)
เวลาปิดบริการ (Closed)
ไม่มีสิทธิ์จอง (No Booking Privileges)
หมดเวลาให้การจอง (Booking Time Expired)
ปิดให้บริการประจำวัน (Closed for the Day)
วันหยุด/ปิดให้บริการ (Holidays/Closed)
(5/5)

t********n_p reviewed on 2 ปีผ่านมา

(5/5)

t********n_p reviewed on 2 ปีผ่านมา

(5/5)

t********n_p reviewed on 2 ปีผ่านมา

(5/5)

t********n_p reviewed on 2 ปีผ่านมา

(5/5)

t********n_p reviewed on 2 ปีผ่านมา

(5/5)

ห้องกว้าง แอร์เย็นสบาย บรรยากาศเป็นกันเอง แถมมี SMART TV ให้บริการด้วย

b******n_s reviewed on 2 ปีผ่านมา

(5/5)

t********n_p reviewed on 1 ปีผ่านมา

(5/5)

w*****a_s reviewed on 1 ปีผ่านมา

(5/5)

w*****a_s reviewed on 11 เดือนผ่านมา

(5/5)

w*****a_s reviewed on 11 เดือนผ่านมา

(5/5)

w*****a_s reviewed on 11 เดือนผ่านมา

(5/5)

w*****a_s reviewed on 11 เดือนผ่านมา

(5/5)

w*****a_s reviewed on 9 เดือนผ่านมา

(5/5)

แสงสว่างดี อากาศถ่ายเท แอร์เย็น เสียงไม่ดัง โต๊ะเก้าอี้เยอะ

b******n_s reviewed on 7 เดือนผ่านมา

(5/5)

แสงสว่างดี อากาศถ่ายเท แอร์เย็น เสียงไม่ดัง โต๊ะเก้าอี้เยอะ

b******n_s reviewed on 7 เดือนผ่านมา

(5/5)

แสงสว่างดี อากาศถ่ายเท แอร์เย็น เสียงไม่ดัง โต๊ะเก้าอี้เยอะ

b******n_s reviewed on 7 เดือนผ่านมา

(5/5)

แสงสว่างดี อากาศถ่ายเท แอร์เย็น เสียงไม่ดัง โต๊ะเก้าอี้เยอะ

b******n_s reviewed on 7 เดือนผ่านมา

(5/5)

w*****a_s reviewed on 4 เดือนผ่านมา

(5/5)

p****pat reviewed on 3 สัปดาห์ผ่านมา

(5/5)

p****pat reviewed on 3 สัปดาห์ผ่านมา

Contact Information

สารสนเทศ
จิระ ใจตุ่น Phone: 0873373143
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Note: จันทร - ศุกร์ เวลาทำการ 08:30-16:30 ในวันและเวลาราชการ