ห้องประชุมนลินวิทย์ 316

5.00/5 (2 reviews)
สามารถเข้ารับบริการได้เฉพาะ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science Building)
Building
1
Floor
Admin only
For
200 people
Capacity
All day
Hours per booking
2 ครั้ง/day/คณะวิทย์ ส่วนกลาง
Bookings per day
Service days
8.00 น. - 18.30 น.
Service hours
ห้องประชุม
Type
จองล่วงหน้าได้ 90 วัน
Advanced booking
  • โต๊ะ
  • เก้าอี้
  • ลำโพง
  • สาย HDMI
  • โปรเจคเตอร์
  • จอโปรเจคเตอร์
  • ไมโครโฟน
  • ที่จอดรถ
ว่าง (Available)
รอการอนุมัติ (Waiting for Approval)
อนุมัติเรียบร้อย (Approved)
เวลาปิดบริการ (Closed)
ไม่มีสิทธิ์จอง (No Booking Privileges)
หมดเวลาให้การจอง (Booking Time Expired)
ปิดให้บริการประจำวัน (Closed for the Day)
วันหยุด/ปิดให้บริการ (Holidays/Closed)
(5/5)

N*******n_s reviewed on 9 เดือนผ่านมา

(5/5)

v*****p_t reviewed on 4 เดือนผ่านมา

Contact Information

ฝ่ายงานอาคารและสถานที่
ฝ่ายงานอาคารและสถานที่ Phone: 02-549-3644
อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Note: จันทร์ - ศุกร์ เวลาทำการ 8.30-16.30 น.