ห้องประชุมวิทยบงกช 233

0.00/5 (0 reviews)
สามารถเข้ารับบริการได้เฉพาะ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดทุกวัน เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ **เวลาเปิดให้บริการ** จันทร์ - ศุกร์ เวลาทำการ 08.30-16.30 น.
อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science Building)
Building
2
Floor
Admin only
For
200 people
Capacity
8 hours
Hours per booking
3 ครั้ง/day/คณะวิทย์ ส่วนกลาง
Bookings per day
Service days
8.30 น. - 16.30 น.
Service hours
ห้องประชุม
Type
จองล่วงหน้าได้ 365 วัน
Advanced booking
  • โต๊ะ
  • เก้าอี้
  • ลำโพง
  • สาย HDMI
  • โปรเจคเตอร์
  • จอโปรเจคเตอร์
  • ปลั๊กไฟ
  • แอร์
    No data available
ว่าง (Available)
รอการอนุมัติ (Waiting for Approval)
อนุมัติเรียบร้อย (Approved)
เวลาปิดบริการ (Closed)
ไม่มีสิทธิ์จอง (No Booking Privileges)
หมดเวลาให้การจอง (Booking Time Expired)
ปิดให้บริการประจำวัน (Closed for the Day)
วันหยุด/ปิดให้บริการ (Holidays/Closed)

No reviews yet

Contact Information

ฝ่ายงานอาคารและสถานที่
ฝ่ายงานอาคารและสถานที่ Phone: 02-549-3644
อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Note: จันทร์ - ศุกร์ เวลาทำการ 8.30-16.30 น.