ห้องประชุม ST-1 217 325

5.00/5 (40 reviews)
สามารถเข้ารับบริการได้เฉพาะ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดทุกวัน เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ **เวลาเปิดให้บริการ** จันทร์ - ศุกร์ เวลาทำการ 08.30-16.30 น.
อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science Building)
Building
2
Floor
อาจารย์/เจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
For
20 people
Capacity
Unlimited
Hours per booking
ไม่จำกัด/day/คณะวิทย์ ส่วนกลาง
Bookings per day
Service days
8.30 น. - 18.30 น.
Service hours
ห้องประชุม
Type
จองล่วงหน้าได้ 90 วัน
Advanced booking
 • โต๊ะ
 • เก้าอี้
 • ลำโพง
 • สาย HDMI
 • โปรเจคเตอร์
 • จอโปรเจคเตอร์
 • ไมโครโฟน
 • ปลั๊กไฟ
 • แอร์
  No data available
ว่าง (Available)
รอการอนุมัติ (Waiting for Approval)
อนุมัติเรียบร้อย (Approved)
เวลาปิดบริการ (Closed)
ไม่มีสิทธิ์จอง (No Booking Privileges)
หมดเวลาให้การจอง (Booking Time Expired)
ปิดให้บริการประจำวัน (Closed for the Day)
วันหยุด/ปิดให้บริการ (Holidays/Closed)
(5/5)

ห้องสวยครับ

t******k_m reviewed on 2 ปีผ่านมา

(5/5)

t******k_m reviewed on 2 ปีผ่านมา

(5/5)

บริการดีครับ

t******k_m reviewed on 2 ปีผ่านมา

(5/5)

d***518 reviewed on 2 ปีผ่านมา

(5/5)

ห้องดีมากครับ

t******k_m reviewed on 2 ปีผ่านมา

(5/5)

N*******n_s reviewed on 9 เดือนผ่านมา

(5/5)

v*****p_t reviewed on 2 ปีผ่านมา

(5/5)

v*****p_t reviewed on 2 ปีผ่านมา

(5/5)

j*******e_s reviewed on 2 ปีผ่านมา

(5/5)

v*****p_t reviewed on 2 ปีผ่านมา

(5/5)

d***518 reviewed on 1 ปีผ่านมา

(5/5)

d***518 reviewed on 1 ปีผ่านมา

(5/5)

N*******n_s reviewed on 9 เดือนผ่านมา

(5/5)

j*******e_s reviewed on 1 ปีผ่านมา

(5/5)

v*****p_t reviewed on 4 เดือนผ่านมา

(5/5)

j*******e_s reviewed on 1 ปีผ่านมา

(5/5)

N*******n_s reviewed on 9 เดือนผ่านมา

(5/5)

d***518 reviewed on 1 ปีผ่านมา

(5/5)

N*******n_s reviewed on 9 เดือนผ่านมา

(5/5)

j*******e_s reviewed on 1 ปีผ่านมา

Contact Information

ฝ่ายงานอาคารและสถานที่
ฝ่ายงานอาคารและสถานที่ Phone: 02-549-3644
อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Note: จันทร์ - ศุกร์ เวลาทำการ 8.30-16.30 น.