ห้อง Smart Class Room ST-1 906 270

5.00/5 (16 reviews)
อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science Building)
Building
9
Floor
อาจารย์/เจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
For
60 people
Capacity
Unlimited
Hours per booking
ไม่จำกัด/day/คณะวิทย์ ส่วนกลาง
Bookings per day
Service days
8.30 น. - 16.30 น.
Service hours
ห้อง Smart Class Room
Type
จองล่วงหน้าได้ 365 วัน
Advanced booking
  • โต๊ะ
  • เก้าอี้
  • ลำโพง
  • สาย HDMI
  • ไมโครโฟน
  • Smart Display
  • ปลั๊กไฟ
    No data available
ว่าง (Available)
รอการอนุมัติ (Waiting for Approval)
อนุมัติเรียบร้อย (Approved)
เวลาปิดบริการ (Closed)
ไม่มีสิทธิ์จอง (No Booking Privileges)
หมดเวลาให้การจอง (Booking Time Expired)
ปิดให้บริการประจำวัน (Closed for the Day)
วันหยุด/ปิดให้บริการ (Holidays/Closed)
(5/5)

ห้องดีมาก สะอาด อุปกรณ์พร้อม

j********e_p reviewed on 2 ปีผ่านมา

(5/5)

อุปกรณ์พร้อม ห้องสะอาด

j********e_p reviewed on 2 ปีผ่านมา

(5/5)

ห้องดีมากค่ะ

j********e_p reviewed on 1 ปีผ่านมา

(5/5)

ห้องดีมากค่ะ

j********e_p reviewed on 1 ปีผ่านมา

(5/5)

j*******e_s reviewed on 1 ปีผ่านมา

(5/5)

w***a_s reviewed on 11 เดือนผ่านมา

(5/5)

ยอดเยี่ยมค่ะ

w***a_s reviewed on 11 เดือนผ่านมา

(5/5)

j***ima reviewed on 2 เดือนผ่านมา

(5/5)

w***a_s reviewed on 10 เดือนผ่านมา

(5/5)

w***a_s reviewed on 10 เดือนผ่านมา

(5/5)

Good

w***a_s reviewed on 10 เดือนผ่านมา

(5/5)

Good

w***a_s reviewed on 10 เดือนผ่านมา

(5/5)

w***a_s reviewed on 9 เดือนผ่านมา

(5/5)

Very Good

w***a_s reviewed on 6 เดือนผ่านมา

(5/5)

N*******n_s reviewed on 5 เดือนผ่านมา

(5/5)

N*******n_s reviewed on 5 เดือนผ่านมา

Contact Information

งานสารสนเทศ, งานเทคโนโลยีการศึกษา
ฝ่ายวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ Phone: 025494176
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Note: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.