ห้อง Discussion 2 55

5.00/5 (5 reviews)
สามารถเข้ารับบริการได้เฉพาะ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เปิดทุกวัน เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ **เวลาเปิดให้บริการ** จันทร์ - ศุกร์ เวลาทำการ 08.30-16.30 น.
อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Tech.edu Building)
Building
5
Floor
ทุกคน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
For
8 people
Capacity
3 hours
Hours per booking
1 ครั้ง/day/คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
Bookings per day
Service days
8.30 น. - 16.30 น.
Service hours
ห้อง Discussion
Type
ไม่สามารถจองล่วงหน้าได้
Advanced booking
  • ทีวี (TV)
  • โต๊ะ
  • เก้าอี้
  • กระดานไวท์บอร์ด
  • ปากกาไวท์บอร์ด
  • สาย HDMI
  • ไมโครโฟน
  • ปลั๊กไฟ
    No data available
ว่าง (Available)
รอการอนุมัติ (Waiting for Approval)
อนุมัติเรียบร้อย (Approved)
เวลาปิดบริการ (Closed)
ไม่มีสิทธิ์จอง (No Booking Privileges)
หมดเวลาให้การจอง (Booking Time Expired)
ปิดให้บริการประจำวัน (Closed for the Day)
วันหยุด/ปิดให้บริการ (Holidays/Closed)
(5/5)

R*****a_m reviewed on 3 ปีผ่านมา

(5/5)

s*****n_t reviewed on 3 ปีผ่านมา

(5/5)

s*****n_t reviewed on 3 ปีผ่านมา

(5/5)

1*********394 reviewed on 2 ปีผ่านมา

(5/5)

ห้องสะอาด แอร์เย็น

t******t_c reviewed on 1 ปีผ่านมา

Contact Information

ฝ่ายวิชาการและวิจัย
งานวิทยบริการและสารสนเทศ (คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม) Phone: 02-549-4729
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 ม.1 ถ.รังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
Note: วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 08.30 - 16.30 น.