ห้องประชุม ชั้น 2 779

4.96/5 (72 reviews)
อาคาร ICT (ICT Building)
Building
2
Floor
อาจารย์/เจ้าหน้าที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
For
15 people
Capacity
8 hours
Hours per booking
5 ครั้ง/day/ICT
Bookings per day
Service days
8.30 น. - 16.30 น.
Service hours
ห้องประชุม
Type
จองล่วงหน้าได้ตลอดเวลา
Advanced booking
  • กระดานไวท์บอร์ด
  • ปากกาไวท์บอร์ด
  • โปรเจคเตอร์
  • จอโปรเจคเตอร์
  • ปลั๊กไฟ
    No data available
ว่าง (Available)
รอการอนุมัติ (Waiting for Approval)
อนุมัติเรียบร้อย (Approved)
เวลาปิดบริการ (Closed)
ไม่มีสิทธิ์จอง (No Booking Privileges)
หมดเวลาให้การจอง (Booking Time Expired)
ปิดให้บริการประจำวัน (Closed for the Day)
วันหยุด/ปิดให้บริการ (Holidays/Closed)
(5/5)

ดีมากค่ะ ห้องประชุมสะอาด มีแม่บ้านบริการ

a*nja reviewed on 4 ปีผ่านมา

(5/5)

b******n_d reviewed on 4 ปีผ่านมา

(5/5)

a*nja reviewed on 4 ปีผ่านมา

(5/5)

b******n_d reviewed on 4 ปีผ่านมา

(5/5)

b****t.h reviewed on 4 ปีผ่านมา

(5/5)

j******_ja reviewed on 2 ปีผ่านมา

(5/5)

b******n_d reviewed on 4 ปีผ่านมา

(5/5)

b******n_d reviewed on 4 ปีผ่านมา

(5/5)

b******n_d reviewed on 4 ปีผ่านมา

(5/5)

a*nja reviewed on 4 ปีผ่านมา

(4/5)

b******n_d reviewed on 4 ปีผ่านมา

(5/5)

a*nja reviewed on 4 ปีผ่านมา

(3/5)

b******n_d reviewed on 3 ปีผ่านมา

(5/5)

b******n_d reviewed on 3 ปีผ่านมา

(5/5)

p*******ong reviewed on 3 ปีผ่านมา

(5/5)

p*******ong reviewed on 3 ปีผ่านมา

(5/5)

k****sak reviewed on 2 ปีผ่านมา

(5/5)

a*nja reviewed on 2 ปีผ่านมา

(5/5)

p*******ong reviewed on 2 ปีผ่านมา

(5/5)

ห้องสะอาด แม่บ้านน่ารัก

j******_ja reviewed on 2 ปีผ่านมา

Contact Information

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
บังเอิญ ดีบุก Phone: 025494001
อาคาร ICT สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Note: -