มังคลอุบล 2040

4.91/5 (75 reviews)
- ระบบประชุมออนไลน์ (video conference)
อาคารสำนักงานอธิการบดี (Office Of The President Building)
Building
1
Floor
อาจารย์/เจ้าหน้าที่ ทุกคณะ/ทุกหน่วยงาน
For
30 people
Capacity
Unlimited
Hours per booking
ไม่จำกัด/day/กองกลาง
Bookings per day
Service days
6.00 น. - 20.00 น.
Service hours
ห้องประชุม
Type
จองล่วงหน้าได้ 365 วัน
Advanced booking
  • ลำโพง
  • โปรเจคเตอร์
  • จอโปรเจคเตอร์
  • ไมโครโฟน
  • ปลั๊กไฟ
    No data available
ว่าง (Available)
รอการอนุมัติ (Waiting for Approval)
อนุมัติเรียบร้อย (Approved)
เวลาปิดบริการ (Closed)
ไม่มีสิทธิ์จอง (No Booking Privileges)
หมดเวลาให้การจอง (Booking Time Expired)
ปิดให้บริการประจำวัน (Closed for the Day)
วันหยุด/ปิดให้บริการ (Holidays/Closed)
(5/5)

k****n_s reviewed on 4 ปีผ่านมา

(5/5)

e******n_p reviewed on 3 ปีผ่านมา

(5/5)

t******n_k reviewed on 3 ปีผ่านมา

(5/5)

t******n_k reviewed on 3 ปีผ่านมา

(5/5)

e******n_p reviewed on 3 ปีผ่านมา

(5/5)

e******n_p reviewed on 3 ปีผ่านมา

(5/5)

e******n_p reviewed on 3 ปีผ่านมา

(5/5)

c*******a_b reviewed on 3 ปีผ่านมา

(5/5)

e******n_p reviewed on 3 ปีผ่านมา

(5/5)

k****l_d reviewed on 3 ปีผ่านมา

(5/5)

p*******_kh reviewed on 3 ปีผ่านมา

(5/5)

t******n_k reviewed on 3 ปีผ่านมา

(5/5)

t******n_k reviewed on 3 ปีผ่านมา

(3/5)

n******r_v reviewed on 3 ปีผ่านมา

(5/5)

d***ome reviewed on 3 ปีผ่านมา

(5/5)

p*******_kh reviewed on 3 ปีผ่านมา

(5/5)

d**isa reviewed on 3 ปีผ่านมา

(5/5)

d**isa reviewed on 3 ปีผ่านมา

(4/5)

เจ้าหน้าที่ทำงานพร้อมมากค่ะ

n*******h_i reviewed on 3 ปีผ่านมา

(5/5)

เจ้าหน้าที่พร้อมมาก ทำตามหน้าที่ได้ดีมาก ถ้าแม้จะประชุมยาวนานถึง 19.00 น.

n*******h_i reviewed on 3 ปีผ่านมา

Contact Information

กองกลาง
กองกลาง Phone: 025493015
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Note: เวลาทำการ 08:30-16:30