บัวหลวง2 1143

4.81/5 (21 reviews)
- ระบบประชุมออนไลน์ (video conference)
อาคารสำนักงานอธิการบดี (Office Of The President Building)
Building
2
Floor
อาจารย์/เจ้าหน้าที่ ทุกคณะ/ทุกหน่วยงาน
For
5 people
Capacity
Unlimited
Hours per booking
ไม่จำกัด/day/กองกลาง
Bookings per day
Service days
6.00 น. - 20.00 น.
Service hours
ห้องประชุม
Type
จองล่วงหน้าได้ 365 วัน
Advanced booking
  • ทีวี (TV)
  • ลำโพง
  • สาย HDMI
  • ไมโครโฟน
  • ปลั๊กไฟ
    No data available
ว่าง (Available)
รอการอนุมัติ (Waiting for Approval)
อนุมัติเรียบร้อย (Approved)
เวลาปิดบริการ (Closed)
ไม่มีสิทธิ์จอง (No Booking Privileges)
หมดเวลาให้การจอง (Booking Time Expired)
ปิดให้บริการประจำวัน (Closed for the Day)
วันหยุด/ปิดให้บริการ (Holidays/Closed)
(5/5)

e******n_p reviewed on 3 ปีผ่านมา

(5/5)

p*******a_h reviewed on 3 ปีผ่านมา

(5/5)

d**isa reviewed on 3 ปีผ่านมา

(5/5)

s******sat reviewed on 3 ปีผ่านมา

(5/5)

s******sat reviewed on 3 ปีผ่านมา

(4/5)

d**isa reviewed on 3 ปีผ่านมา

(5/5)

s******sat reviewed on 3 ปีผ่านมา

(5/5)

k****n_p reviewed on 3 ปีผ่านมา

(5/5)

e******n_p reviewed on 3 ปีผ่านมา

(5/5)

s******sat reviewed on 3 ปีผ่านมา

(5/5)

s******sat reviewed on 3 ปีผ่านมา

(5/5)

d***ome reviewed on 3 ปีผ่านมา

(5/5)

d***ome reviewed on 3 ปีผ่านมา

(5/5)

d***ome reviewed on 3 ปีผ่านมา

(3/5)

n******r_v reviewed on 2 ปีผ่านมา

(4/5)

k****n_p reviewed on 3 ปีผ่านมา

(5/5)

t******_th reviewed on 2 ปีผ่านมา

(5/5)

p***yes reviewed on 2 ปีผ่านมา

(5/5)

k***ika reviewed on 2 ปีผ่านมา

(5/5)

d***ome reviewed on 2 ปีผ่านมา

Contact Information

กองกลาง
กองกลาง Phone: 025493015
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Note: เวลาทำการ 08:30-16:30