รัตตอุบล 1229

4.96/5 (56 reviews)
อาคารสำนักงานอธิการบดี (Office Of The President Building)
Building
4
Floor
อาจารย์/เจ้าหน้าที่ ทุกคณะ/ทุกหน่วยงาน
For
20 people
Capacity
Unlimited
Hours per booking
ไม่จำกัด/day/กองกลาง
Bookings per day
Service days
6.00 น. - 20.00 น.
Service hours
ห้องประชุม
Type
จองล่วงหน้าได้ 365 วัน
Advanced booking
  • ลำโพง
  • สาย HDMI
  • โปรเจคเตอร์
  • จอโปรเจคเตอร์
  • ไมโครโฟน
  • ปลั๊กไฟ
    No data available
ว่าง (Available)
รอการอนุมัติ (Waiting for Approval)
อนุมัติเรียบร้อย (Approved)
เวลาปิดบริการ (Closed)
ไม่มีสิทธิ์จอง (No Booking Privileges)
หมดเวลาให้การจอง (Booking Time Expired)
ปิดให้บริการประจำวัน (Closed for the Day)
วันหยุด/ปิดให้บริการ (Holidays/Closed)
(5/5)

b******n_d reviewed on 4 ปีผ่านมา

(5/5)

c*******e_s reviewed on 3 ปีผ่านมา

(5/5)

k*******n_s reviewed on 3 ปีผ่านมา

(5/5)

k****l_d reviewed on 3 ปีผ่านมา

(5/5)

k*******n_s reviewed on 3 ปีผ่านมา

(5/5)

ดีมากๆคะ

s****a_n reviewed on 3 ปีผ่านมา

(5/5)

p*******n_k reviewed on 3 ปีผ่านมา

(5/5)

e******n_p reviewed on 3 ปีผ่านมา

(5/5)

c*******e_s reviewed on 3 ปีผ่านมา

(5/5)

d***ome reviewed on 3 ปีผ่านมา

(5/5)

a**e_p reviewed on 2 ปีผ่านมา

(5/5)

p***yes reviewed on 2 ปีผ่านมา

(5/5)

d**isa reviewed on 3 ปีผ่านมา

(5/5)

n******a_n reviewed on 3 ปีผ่านมา

(4/5)

เยี่ยมค่ะ

n*******h_i reviewed on 3 ปีผ่านมา

(5/5)

n******a_n reviewed on 2 ปีผ่านมา

(5/5)

n******a_n reviewed on 2 ปีผ่านมา

(5/5)

n******a_n reviewed on 2 ปีผ่านมา

(5/5)

d***ome reviewed on 3 ปีผ่านมา

(5/5)

d***ome reviewed on 3 ปีผ่านมา

Contact Information

กองกลาง
กองกลาง Phone: 025493015
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Note: เวลาทำการ 08:30-16:30