สนามเซปักตะกร้อ โดมกีฬา 13

0.00/5 (0 reviews)
ค่าเช่าสำหรับบุคคล และหน่วงงานภายนอก 1.โดมกีฬา (1โดม) 8,000 บาท / วัน 2.ค่าไฟฟ้า – ประปา 2,500-5,000 บาท / 8 ชั่วโมง 3.ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ 500 บาท / 8 ชั่วโมง / คน
สนามกีฬามทร.ธัญบุรี
Building
-
Floor
อาจารย์/เจ้าหน้าที่ ทุกคณะ/ทุกหน่วยงาน
For
120 people
Capacity
All day
Hours per booking
2 ครั้ง/day/กองส่งเสริมสุขภาพและกีฬา
Bookings per day
Service days
8.30 น. - 20.00 น.
Service hours
โดมกีฬา
Type
จองล่วงหน้าได้ตลอดเวลา
Advanced booking
    No data available
  • ที่จอดรถ
  • ร้านอาหาร
  • ร้านสะดวกซื้อ
ว่าง (Available)
รอการอนุมัติ (Waiting for Approval)
อนุมัติเรียบร้อย (Approved)
เวลาปิดบริการ (Closed)
ไม่มีสิทธิ์จอง (No Booking Privileges)
หมดเวลาให้การจอง (Booking Time Expired)
ปิดให้บริการประจำวัน (Closed for the Day)
วันหยุด/ปิดให้บริการ (Holidays/Closed)

No reviews yet

Contact Information

ฝ่ายสถานที่
กองส่งเสริมสุขภาพและกีฬา Phone: 025494027

Note: ติดต่อสอบถาม วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น ถึง 16.30 น ในวันและเวลาราชการ