โรงยิมเนเซียม มทร.ธัญบุรี 65

5.00/5 (12 reviews)
ค่าเช่าสนามสำหรับ บุคคล และหน่วงงานภายนอก 1. เต็มสนาม 13,000 บาท / วัน 2. เฉพาะส่วน (สนามหรืออัฒจันทร์) 6,500 บาท / วัน 3. ค่าไฟฟ้า – ประปา 2,500-5,000 บาท / 8 ชั่วโมง 4. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ 500 บาท / 8 ชั่วโมง / คน
สนามกีฬามทร.ธัญบุรี
Building
-
Floor
อาจารย์/เจ้าหน้าที่ ทุกคณะ/ทุกหน่วยงาน
For
1,000 people
Capacity
All day
Hours per booking
2 ครั้ง/day/กองส่งเสริมสุขภาพและกีฬา
Bookings per day
Service days
8.30 น. - 20.00 น.
Service hours
ยิมเนเซียม
Type
จองล่วงหน้าได้ตลอดเวลา
Advanced booking
  • โต๊ะ
  • ลำโพง
  • ไมโครโฟน
  • ปลั๊กไฟ
  • ระบบจอภาพ LED ขนาดใหญ่
  • ที่จอดรถ
  • ร้านอาหาร
ว่าง (Available)
รอการอนุมัติ (Waiting for Approval)
อนุมัติเรียบร้อย (Approved)
เวลาปิดบริการ (Closed)
ไม่มีสิทธิ์จอง (No Booking Privileges)
หมดเวลาให้การจอง (Booking Time Expired)
ปิดให้บริการประจำวัน (Closed for the Day)
วันหยุด/ปิดให้บริการ (Holidays/Closed)
(5/5)

m********oen reviewed on 3 เดือนผ่านมา

(5/5)

m********oen reviewed on 3 เดือนผ่านมา

(5/5)

m********oen reviewed on 3 เดือนผ่านมา

(5/5)

m********oen reviewed on 2 เดือนผ่านมา

(5/5)

m********oen reviewed on 2 เดือนผ่านมา

(5/5)

m********oen reviewed on 2 เดือนผ่านมา

(5/5)

m********oen reviewed on 2 เดือนผ่านมา

(5/5)

m********oen reviewed on 2 เดือนผ่านมา

(5/5)

m********oen reviewed on 2 เดือนผ่านมา

(5/5)

m********oen reviewed on 2 เดือนผ่านมา

(5/5)

m********oen reviewed on 2 เดือนผ่านมา

(5/5)

m********oen reviewed on 2 เดือนผ่านมา

Contact Information

ฝ่ายสถานที่
กองส่งเสริมสุขภาพและกีฬา Phone: 025494027

Note: ติดต่อสอบถาม วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น ถึง 16.30 น ในวันและเวลาราชการ