สนามฟุตบอลหน้าครุศาสตร์ 38

5.00/5 (10 reviews)
ค่าเช่าสนามสำหรับบุคคล และหน่วงงานภายนอก 1.สนามฟุตบอลครุศาสตร์ 1.1 เต็มสนาม 6500 บาท / วัน 1.2 ค่าไฟฟ้า – ประปา 2,500-5,000 บาท / 8 ชั่วโมง 1.3 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ 500 /วัน/คน
สนามกีฬามทร.ธัญบุรี
Building
-
Floor
อาจารย์/เจ้าหน้าที่ ทุกคณะ/ทุกหน่วยงาน
For
150 people
Capacity
All day
Hours per booking
2 ครั้ง/day/กองส่งเสริมสุขภาพและกีฬา
Bookings per day
Service days
8.30 น. - 20.00 น.
Service hours
สนามกลางแจ้ง
Type
จองล่วงหน้าได้ตลอดเวลา
Advanced booking
    No data available
  • ที่จอดรถ
ว่าง (Available)
รอการอนุมัติ (Waiting for Approval)
อนุมัติเรียบร้อย (Approved)
เวลาปิดบริการ (Closed)
ไม่มีสิทธิ์จอง (No Booking Privileges)
หมดเวลาให้การจอง (Booking Time Expired)
ปิดให้บริการประจำวัน (Closed for the Day)
วันหยุด/ปิดให้บริการ (Holidays/Closed)
(5/5)

m********oen reviewed on 2 เดือนผ่านมา

(5/5)

m********oen reviewed on 2 เดือนผ่านมา

(5/5)

m********oen reviewed on 4 สัปดาห์ผ่านมา

(5/5)

m********oen reviewed on 4 สัปดาห์ผ่านมา

(5/5)

m********oen reviewed on 1 เดือนผ่านมา

(5/5)

m********oen reviewed on 2 เดือนผ่านมา

(5/5)

m********oen reviewed on 4 สัปดาห์ผ่านมา

(5/5)

m********oen reviewed on 4 สัปดาห์ผ่านมา

(5/5)

m********oen reviewed on 2 เดือนผ่านมา

(5/5)

m********oen reviewed on 4 สัปดาห์ผ่านมา

Contact Information

ฝ่ายสถานที่
กองส่งเสริมสุขภาพและกีฬา Phone: 025494027

Note: ติดต่อสอบถาม วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น ถึง 16.30 น ในวันและเวลาราชการ