ห้องประชุมชั้น 1 14

4.50/5 (2 reviews)
ห้องประชุมสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดให้บริการห้องประชุม 1 ชั้น 1 สามารถรองรับผู้เข้าใช้งานได้ 30 ที่นั่ง โดยสามารถใช้บริการได้ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 -16.30 น ในวันและเวลาราชการ ตามเงื่อนไขที่ทางสถานีวิทยุฯ กำหนด โ
อาคารสถานีวิทยุ (Radio station Building)
Building
1
Floor
อาจารย์/เจ้าหน้าที่ ทุกคณะ/ทุกหน่วยงาน
For
30 people
Capacity
Unlimited
Hours per booking
ไม่จำกัด/day/สถานีวิทยุ
Bookings per day
Service days
8.30 น. - 16.30 น.
Service hours
ห้องประชุม
Type
จองล่วงหน้าได้ตลอดเวลา
Advanced booking
 • ทีวี (TV)
 • โต๊ะ
 • เก้าอี้
 • ลำโพง
 • สาย HDMI
 • โปรเจคเตอร์
 • จอโปรเจคเตอร์
 • ไมโครโฟน
 • ปลั๊กไฟ
 • แอร์
 • ชุดคอมพิวเตอร์
 • ไมค์บันทึกเสียง
 • ที่จอดรถ
ว่าง (Available)
รอการอนุมัติ (Waiting for Approval)
อนุมัติเรียบร้อย (Approved)
เวลาปิดบริการ (Closed)
ไม่มีสิทธิ์จอง (No Booking Privileges)
หมดเวลาให้การจอง (Booking Time Expired)
ปิดให้บริการประจำวัน (Closed for the Day)
วันหยุด/ปิดให้บริการ (Holidays/Closed)
(5/5)

d**isa reviewed on 3 ปีผ่านมา

(4/5)

d**isa reviewed on 3 ปีผ่านมา

Contact Information

ธุรการและประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่และประชาสัมพันธ์ Phone: โทรศัพท์ 02-6917781-2 โทรสาร 02-6917780
อาคารสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 MHz เลขที่ 214-216 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
Note: ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น ในวันและเวลาราชการ