ห้องประชุม Information Center 213

5.00/5 (13 reviews)
อาคารสำนักงานอธิการบดี (Office Of The President Building)
Building
1
Floor
อาจารย์/เจ้าหน้าที่ ทุกคณะ/ทุกหน่วยงาน
For
6 people
Capacity
Unlimited
Hours per booking
ไม่จำกัด/day/ห้อง Information
Bookings per day
Service days
8.30 น. - 16.30 น.
Service hours
ห้องประชุม
Type
จองล่วงหน้าได้ตลอดเวลา
Advanced booking
  • ทีวี (TV)
  • เก้าอี้
  • กระดานไวท์บอร์ด
  • ปากกาไวท์บอร์ด
  • สาย HDMI
  • โปรเจคเตอร์
  • จอโปรเจคเตอร์
  • ที่จอดรถ
ว่าง (Available)
รอการอนุมัติ (Waiting for Approval)
อนุมัติเรียบร้อย (Approved)
เวลาปิดบริการ (Closed)
ไม่มีสิทธิ์จอง (No Booking Privileges)
หมดเวลาให้การจอง (Booking Time Expired)
ปิดให้บริการประจำวัน (Closed for the Day)
วันหยุด/ปิดให้บริการ (Holidays/Closed)
(5/5)

a**e_p reviewed on 3 ปีผ่านมา

(5/5)

a**e_p reviewed on 3 ปีผ่านมา

(5/5)

a*nja reviewed on 3 ปีผ่านมา

(5/5)

p***yes reviewed on 2 ปีผ่านมา

(5/5)

p***yes reviewed on 2 ปีผ่านมา

(5/5)

k******a_b reviewed on 2 ปีผ่านมา

(5/5)

d**isa reviewed on 2 ปีผ่านมา

(5/5)

k***ika reviewed on 2 ปีผ่านมา

(5/5)

p***yes reviewed on 2 ปีผ่านมา

(5/5)

C******a_c reviewed on 9 เดือนผ่านมา

(5/5)

C******a_c reviewed on 9 เดือนผ่านมา

(5/5)

C******a_c reviewed on 8 เดือนผ่านมา

(5/5)

t******_so reviewed on 2 เดือนผ่านมา

Contact Information

ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ Phone: 025494441-2
อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 39 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12110
Note: จ-ศ เวลา 08.30-16.30